Styrelsen

Revisorer

Samtliga valda period 2022

Isabell Hansson, Isabell.hansson@rjl.se

Helen Ekberg, rut.ekberg@gmail.com

Valberedning

Samtliga valda period 2022

Fredrik Holmqvist, fredrik.holmqvist@rjl.se

Erik Nordin, erik.nordin@rjl.se
Erik Frilund, erik.frilund@rjl.se