top of page

Historia

JLT, Jönköpings läns tandläkareförening, bildades 8 oktober 1912. Konstituerande möte hölls i portvaktsrummet på Stora Hotellet i Jönköping.

Föreningens förste ordförande var Axel Jonsson (född 1870) examinerad vid Göteborgs Tandläkarinstitut 1892. Han drev praktik i Jönköping från 1893. Axel Jonsson höll i ordförandeklubban i 20 år.

Föreningen hade ursprungligen endast sex medlemmar som alla var tandläkare i Jönköping/Huskvarna. Senare anslöt tandläkare från hela länet. Föreningens första uppgift var att upprätta en gemensam taxa. Den sjösattes den 1 januari 1913.

Föreningen inregistrerades i Sveriges Tandläkare-Förbund den 19 mars 1913 som Jönköpings läns tandläkareförening. Kronobergs och Kalmar läns tandläkare anslöt i maj 1913 och föreningen antog då namnet Smålands tandläkareförening.

1929 och 1930 bildade Kalmar och Kronoberg egna länsföreningar och Jönköping återtog namnet Jönköpings läns tandläkareförening.

JLT:s ALLA ordförande och hedersmEdlemmar

JLT:s ordförande

1912–1932   Axel Jonsson
1932–1942   Karl-Axel Fried
1942–1948   Thage Wahlström
1948–1953   Karl-Erik Ivarsson
1953–1956   Åke Hörding
1956–1959   Wicky Sterner
1959–1962   Karl-Erik Ivarsson
1962–1964   Ingemar Mitzner
1965–1967   Jan-Erik Milton
1968–1970   Karl-Axel Svenningsson
1970–1973   Robert Arrhenius
1973–1975   Johan Millqvist
1976–1987   Berno Wessman
1988–1989   Börje Vickberg
1990–1994   Gösta Fridh
1995–2004   Bengt Olof Hansson
2005–2005   George Estlander (tf. ordf.)
2006–2010   Ingrid Nyman
2011–2014   Carl Sterwin
2015             Bengt Olof Hansson (tf. ordf.)
2016–2018   Mariella Carnander

2019–2021   Pia Wikström

2022– 2024  Simon Weingut

2024           Anton Stensson

JLT:s hedersmedlemmar


JLT har genom åren haft ett flertal hedersmedlemmar. Ett välkänt namn är Gotthard Dahlén (1871–1959).

Föreningens hedersmedlemmar är i dag Gösta Fridh, Helsingborg, och Berno Wessman, Helsingborg.

bottom of page